Adempauze blijft voor mantelzorgers in Hillegom

1 min leestijd

Hillegom – Het college van Hillegom heeft besloten dat mantelzorgers ook na 2022 gebruik kunnen maken van de Adempauzeregeling. Deze regeling biedt kortdurende, tijdelijke hulp, zodat mantelzorgers even vrijaf hebben van de hulp die zij geven aan een naaste. De regeling wordt uitgevoerd door WelzijnsKompas.

Tekst: Gemeente Hillegom

Snelle, vraaggerichte ondersteuning
De gemeente wil mantelzorgers ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken. Door gebruik te maken van de regeling kunnen ze het mantelzorgen beter volhouden. De regeling draagt bij aan het snel, flexibel, vraaggericht en op maat bieden van ondersteuning aan mantelzorgers.

Verschillende vormen van ondersteuning
Omdat de behoefte aan ondersteuning per mantelzorger verschilt, biedt de regeling verschillende vormen van ondersteuning. Denk aan vervangende zorg aan huis, huishoudelijke hulp of cursussen. Als er behoefte is aan iets anders, kan de mantelzorger dat ook aangeven. Wethouder Jan van Rijn: ‘Als gemeente vinden we het belangrijk de ondersteuning te bieden waaraan de mantelzorgers behoefte hebben. Met deze regeling is dat mogelijk’.

Verschillen met huidige regeling
De huidige Adempauzeregeling voor mantelzorgers eindigt op 31 december 2022. Het uitgangspunt in de nieuwe regeling blijft tijdelijke, kortdurende hulp. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk mantelzorgers gebruik maken van de regeling. De nieuwe regeling is vier jaar geldig en loopt tot eind 2026. Een ander verschil ten opzichte van 2022 is dat mantelzorgers in plaats van 39 uur nu 52 uur huishoudelijke hulp of respijtzorg aan huis kunnen aanvragen. Mantelzorgers hebben zo een adempauze en als het nodig is voldoende tijd om een structurele oplossing te vinden voor de benodigde hulp.

WelzijnsKompas voert uit
Mantelzorgers die gebruik willen maken van de regeling, kunnen contact opnemen met WelzijnsKompas. Dat kan via telefoonnummer 0252 757 100 of e-mailadres info@welzijnskompas.nl.