Stellingen en onderwerpen politiek

1 min leestijd

Wij hebben de partijen diverse stellingen/onderwerpen voorgelegd en gevraagd hoe zij hier als partij over denken. Hieronder zie je per onderwerp wat de partijen ervan vinden.

Onderwerpen

  • Wonen
  • Groenvoorziening
  • Bereikbaarheid
  • Cultureel erfgoed
  • OZB/Belastingen

Wonen
Er is behoefte aan veel verschillende soorten woningen in Hillegom. Voor sommige huishoudens zijn er te weinig mogelijkheden. Hoe willen de partijen ervoor zorgen dat iedereen zich kan huisvesten in Hillegom? Welke locaties hebben jullie in gedachten?

Groenvoorziening

Er is al veel geïnvesteerd in de groenvoorziening in Hillegom. Waar en op welke wijze willen jullie de komende jaren investeren in groen? Op welke manier draagt dit bij aan de leefbaarheid in het dorp?

Bereikbaarheid

Al jarenlang is de bereikbaarheid binnen de Duin- en Bollenstreek en de doorstroming van verkeer in Hillegom een heet hangijzer. Op welke wijze denken jullie dat de infrastructuur in en rond Hillegom toekomstbestendig vormgegeven kan worden?

Cultureel Erfgoed

Veel Hillegommers vinden het belangrijk dat het dorpsgezicht van Hillegom herkenbaar blijft. Wat is jullie standpunt hierin? En hoe menen jullie met alle plannen in eerder genoemde stellingen het cultureel erfgoed van Hillegom te kunnen behouden.

OZB

De afgelopen jaren is de gemiddelde WOZ-waarde van huizen gestegen. De OZB-belasting is een percentage van deze waarde. Onderaan de streep gaat de Hillegommer hierdoor meer betalen. Hoe staan de partijen hierin? (Red.: Op dit moment is vastgesteld dat de gemeente een bepaald bedrag per jaar op wilt halen, en aan de hand daarvan het percentage voor de OZB laat berekenen).