Met vertrouwen op de fiets

1 min leestijd

Hillegom – De volgende fietscursus voor volwassenen in Hillegom start op maandag 24 januari 2022. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die niet kan fietsen of niet meer durft te fietsen. Aan de voorgaande cursussen hebben vele dames en heren met plezier deelgenomen. Zij fietsen nu veilig en vrolijk door het dorp, bijvoorbeeld om hun boodschappen te doen of om hun kinderen naar school te brengen.

Ook mensen die buiten Hillegom wonen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus omvat 10 praktijklessen en 4 theorielessen. De lessen worden gegeven op maandagochtend van 9.00 tot 10.00 uur. Op de dagen dat er ook een theorieles gegeven wordt, duurt de cursus tot 11.15 uur. In de schoolvakanties zijn er geen lessen. De lessen worden gegeven vanuit Nexus (voorheen Solution), Van den Endelaan 7 in Hillegom. Hier kan door de cursisten op het pleintje en op de paden in de omgeving veilig geoefend worden. Na ongeveer vijf lessen kunnen de cursisten onder begeleiding de weg op.

De kosten van de cursus bedragen € 25,–. Dit bedrag wordt, nadat de cursist voldoende lessen gevolgd heeft en na het afronden van de cursus, weer terugbetaald. Wilt u informatie over deze cursus of wilt u zich aanmelden? Bel of mail dan naar Henk Huurneman, h.huurneman1@kpnmail.nl, tel. 0252-520096 of naar Yvonne Visser, tel. 06-27820175 onder vermelding van: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. In de week voor de aanvang van de cursus zal bekeken worden of de cursus met inachtneming van de Coronamaatregelen doorgang kan hebben.

Tekst: Fietsersbond Hillegom