Hillegom wijzigt waardering mantelzorgers in 2022

1 min leestijd

Het college van de gemeente Hillegom heeft besloten vanaf 2022 mantelzorgers op een iets andere manier te gaan waarderen. Mantelzorgers mogen volgend jaar kiezen tussen een VVV-bon of een bon van lokale ondernemers ter waarde van € 100,-. De pluim voor jonge mantelzorgers blijft een bon van € 30,- die besteed kan worden bij een lokale ondernemer naar keuze.

Mantelzorgers in de gemeente Hillegom ontvingen tot nu toe steeds jaarlijks een VVV-bon van € 100,- als mantelzorgcompliment. Bij de bespreking van het mantelzorgbeleid in de gemeenteraad afgelopen voorjaar gaven verschillende raadsleden aan dat zij voortaan lokale ondernemers willen betrekken bij het mantelzorgcompliment. De mogelijkheden hiervoor zijn onderzocht en vervolgens is de nieuwe aanpak voor het mantelzorgcompliment vanaf 2022 opgesteld.

Win-win voor mantelzorgers en ondernemers
De gemeente waardeert en erkent met het mantelzorgcompliment de inzet van mantelzorgers. Tegelijkertijd krijgt de gemeente hiermee de mantelzorgers beter in beeld, zodat meer communicatie en ondersteuning mogelijk is. Door lokale ondernemers te betrekken, stimuleert de gemeente dat het compliment in Hillegom wordt besteed. Ondernemers op hun beurt kunnen hiermee laten zien dat zij maatschappelijk betrokken ondernemen. Het stimuleert ondernemers bovendien om oog te hebben voor eventuele mantelzorgers binnen hun eigen organisatie.

Wethouder Jan van Rijn: ‘Ik ben blij met deze stap in de wijze van waardering van mantelzorgers en hoop natuurlijk van harte dat mantelzorgers kiezen voor de bon van lokale ondernemers!’

Achtergrond
In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 staat mantelzorgwaardering voor gemeenten als wettelijke taak benoemd. Hoe gemeenten dat invullen schrijft de wet niet voor, dat mogen zij zelf bepalen. Stichting WelzijnsKompas voert het toekennen van de mantelzorgcomplimenten uit.

Tekst: Gemeente Hillegom