Adempauze voor mantelzorgers in Hillegom

1 min leestijd

Hillegom – Het college van Hillegom heeft besloten dat mantelzorgers vanaf 2022 gebruik kunnen maken van de Adempauzeregeling. Deze regeling biedt kortdurende, tijdelijke hulp, zodat mantelzorgers even vrijaf hebben van de hulp die zij geven aan een naaste. De regeling wordt uitgevoerd door WelzijnsKompas.

Snelle, vraaggerichte ondersteuning
De gemeente wil mantelzorgers ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken. Zeker nu zij en hun naasten nóg meer aan huis gebonden zijn (geweest) door het Coronavirus, bestaat de kans op overbelasting. Door gebruik te maken van de regeling kunnen ze het mantelzorgen beter volhouden. De regeling draagt bij aan het snel, flexibel, vraaggericht en op maat bieden van ondersteuning aan mantelzorgers.

Verschillende vormen van ondersteuning
Omdat de behoefte aan ondersteuning per mantelzorger verschilt, biedt de regeling verschillende vormen van ondersteuning. Denk aan huishoudelijke hulp, respijtzorg ofwel vervangende zorg aan huis of cursussen. Als er behoefte is aan iets anders, kan de mantelzorger dat ook aangeven. Wethouder Jan van Rijn: ‘Als gemeente vinden we het belangrijk de ondersteuning te bieden waaraan de mantelzorgers behoefte hebben. Met deze regeling is dat mogelijk’.

Verschillen met huidige regeling
De huidige regeling voor mantelzorgers eindigt op 31 december 2021. Het uitgangspunt in de nieuwe regeling is tijdelijke, kortdurende hulp. In de nieuwe regeling zijn geen herhaalaanvragen meer mogelijk. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk mantelzorgers gebruik maken van de regeling. Een ander verschil ten opzichte van 2021 is dat mantelzorgers in plaats van 26 uur nu 39 uur huishoudelijke hulp of respijtzorg aan huis kunnen aanvragen. Mantelzorgers hebben zo een adempauze, maar ook voldoende tijd om een structurele oplossing te vinden voor de benodigde hulp.

WelzijnsKompas voert uit
Mantelzorgers die gebruik willen maken van de regeling, kunnen contact opnemen met WelzijnsKompas. Dat kan via telefoonnummer 0252 757 100 of e-mailadres info@welzijnskompas.nl.

Tekst: Gemeente Hillegom