Hoe help je jeugdigen bij een echtscheiding?

2 min leestijd

Hillegom – Dinsdagavond 5 oktober organiseerde gemeente Hillegom een webinar over echtscheidingen voor professionals. Wethouder Jan van Rijn was erbij. Frénk van der Linden, journalist en oud-inwoner van Hillegom, praatte als gespreksleider de avond aan elkaar.

Het doel was om samen te onderzoeken hoe je een scheiding voor jeugdigen beter kunt laten verlopen. Zodat er minder vaak gespecialiseerde jeugdhulp nodig is. De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg en wil dit zo goed mogelijk laten aansluiten op de vragen waar jeugdigen mee zitten als hun ouders scheiden. Ook om verkeerd of onnodig doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp te voorkomen en zo wachtlijsten te verminderen. 

Over het webinar
Na een welkomstwoord van Jan van Rijn nam gespreksleider Frénk van der Linden het woord om de urgentie van scheidingsproblemen voor kinderen te introduceren. Daarna interviewde hij twee ervaringsdeskundigen van Villa Pinedo, een organisatie voor en door jeugdigen waarvan de ouders scheiden. In het laatste onderdeel gaven tien jeugdprofessionals en andere betrokkenen hun visie op wat er beter kan. De jongeren van Villa Pinedo reflecteerden hierop vanuit hun eigen ervaring. Dit leverde interessante gezichtspunten en ideeën voor preventief scheidingsbeleid.

Waardevolle leerpunten
Er zijn allerlei leerpunten naar voren gekomen om de situatie voor jeugdigen te verbeteren. Wethouder Jan van Rijn: ‘Wat er voor mij uitsprong, was dat het belangrijk is om ‘oordeel-loos’ vragen te stellen aan kinderen van ouders die scheiden. En eigenlijk geldt dat altijd. Soms stel je een vraag waaruit allang blijkt wat je er zelf van vindt. Daarmee kun je iemand het gevoel geven dat er geen open gesprek mogelijk is en dat is hartstikke zonde. Je helpt iemand daar niet mee’.

Andere leerpunten die naar voren kwamen
– Goed luisteren
– Aandacht hebben voor gevoelens als ‘nergens bij horen’
– Weten waar kinderen en ouders met vragen terecht kunnen; Villa Pinedo, het loket van Voorieder1 en het regionale scheidingsloket.

Verder is belangrijk dat het kind van jongs af aan mentale veerkracht en emotionele weerbaarheid aanleert. Maar ook lichaamsbeweging helpt, net als praten over wat je voelt met iemand die je vertrouwt en beide ouders die er voor het kind kunnen zijn. Deze dingen zijn ook heel waardevol voor het kind in zijn of haar verdere leven.

Meer informatie: www.villapinedo.nl; www.voorieder1.nl;