Streep door bereikbaarheidsaanpak

2 min leestijd

Hillegom – Recent besloot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om het beschikbare bedrag voor de mobiliteitsoplossingen van de Duin- en Bollenstreek bijna te halveren. Hiermee neemt Gedeputeerde Staten eenzijdig afstand van de in gezamenlijkheid geformuleerde ambities voor de Duin- en Bollenstreek.

Holland Rijnland, de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen werken samen met de provincie Zuid-Holland aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Dat betekent een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inbreng van kennis, menskracht en financiën om de leefbaarheid, de veiligheid en de bereikbaarheid van dit gebied te verbeteren. Dat is hard nodig, maar de provincie Zuid-Holland lijkt dat opeens te negeren.

Arno van Kempen (Holland Rijnland), maar ook de wethouders mobiliteit van de gemeenten Hillegom (Karin Hoekstra), Katwijk (Rien Nagtegaal), Lisse (Jolanda Langeveld), Noordwijk (Sjaak van den Berg) en Teylingen (Marlies Volten) zijn verbijsterd over het besluit. Van Kempen: ‘De boosheid die mij overviel bij het afblazen van de Duinpolderweg, overvalt mij nu weer. Dit keer veroorzaakt door mijn eigen provincie.’

Ruim tien jaar geleden werden de problemen gesignaleerd en de eerste plannen gemaakt. Ondertussen gaan de economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen door en worden regionaal nieuwe plannen voor de toekomst ontwikkeld. De aanpak van het mobiliteitsvraagstuk is daarbij een belangrijke voorwaarde. Inwoners, bedrijven en andere organisaties (zoals de fietsersbond, VNO/NCW en de Keukenhof) maakten keer op keer kenbaar dat extra maatregelen in de regio hard nodig zijn. Dat onderkennen ook Provinciale Staten, die in februari dit jaar nog besloten om 1,6 miljoen euro uit te trekken voor het financieren van een studie naar mobiliteitsmaatregelen in de regio.

Nu is er opnieuw onduidelijkheid en rechtsonzekerheid. Van Kempen noemt het besluit om bijna de helft van het totale budget van 48 miljoen te schrappen dan ook ‘verbijsterend’. ‘Zo ontstaat opnieuw onduidelijkheid en rechtsonzekerheid voor inwoners, bedrijven en gemeenten. Hier wordt iedereen de dupe van.’