115 woningen in project “De witte Tulp”

2 min leestijd

Hillegom – Voor de ontwikkeling van het voormalige terrein van De Wit Transport (1e Loosterweg 30) en de percelen van 1e Loosterweg 36A en 44A heeft gemeente Hillegom op 26 augustus een overeenkomst met Van Rhijn Projectontwikkeling B.V. gesloten. Van Rhijn Projectontwikkeling heeft voor dit gebied een plan gemaakt voor 115 woningen getiteld “de Witte Tulp”. In de overeenkomst spreken de gemeente en de ontwikkelaar af onder welke voorwaarden deze woningen ontwikkeld kunnen worden, waaronder aan welke kwaliteit het gebied moet voldoen en in welke prijsklasse de woningen beschikbaar komen. Met de geplande 115 woningen in het plangebied De Witte Tulp komt de woonambitie van de gemeente weer een stap dichterbij. 

Omgevingsvisie “Heerlijk Hillegom”

De ontwikkeling van het plangebied de Witte Tulp past goed bij de koers die in de omgevingsvisie Heerlijk Hillegom is opgenomen. De locatie van deze nieuwe woonwijk ligt aan de rand van de bebouwde kom en op loopafstand van het treinstation. Dit zorgt voor een aantrekkelijke woonlocatie, in combinatie met duurzame mobiliteit. Het project zorgt ook voor een verbetering van het woon- en leefklimaat in de omgeving door het verplaatsen van het transportbedrijf met een hoge milieucategorie en veel vrachtverkeer. In het plan is ruimte voor openbaar groen, een speelplek en water. Ook de duurzaamheidsambities van de gemeente komen terug in het plan.

Verschillende soorten woningen

In het plangebied passen 115 woningen en is er ruimte voor groen, water en parkeren. Het is een gevarieerd plan met verschillende typen woningen waaronder rijwoningen, beneden/boven woningen, twee-onder-een-kapwoningen, appartementen en een vrijstaande woning. Van de in totaal 115 woningen zullen er 32 sociale huurwoningen worden gerealiseerd en 20 woningen in de middel dure huur of goedkope koop. Door het diverse woningaanbod draagt project de Witte Tulp bij aan het Woonprogramma van de gemeente Hillegom. Dit woonprogramma is een uitwerking van de omgevingsvisie “Heerlijk Hillegom”.

Overeenkomst en verdere procedure

In de zogenaamde anterieure exploitatieovereenkomst maken de gemeente Hillegom en de ontwikkelaar Van Rhijn Projectontwikkeling afspraken over het plangebied en de woningen. Het is een eerste stap voor de verdere ontwikkeling van het plangebied. Hiermee kan de planologische procedure om het project verder mogelijk te maken, worden voorbereid. In dit gehele proces zal Van Rhijn Projectontwikkeling de omwonenden betrekken bij het plan. In het najaar van 2021 zal Van Rhijn een omwonendenbijeenkomst organiseren. Verder informeert Van Rhijn de omwonenden per brief over het ondertekenen van de overeenkomst en de verdere procedure. Hierbij is ook de mogelijkheid tot inspraak. Daarnaast zal Van Rhijn informatie delen op de website www.wonenindewittetulp.nl. Geïnteresseerden en omwonenden kunnen zich hier inschrijven om via nieuwsbrieven op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen.