Entree N207/N208 op de schop

2 min leestijd

Hillegom – In samenwerking met de provincie Zuid-Holland gaan de gemeenten Hillegom en Lisse aan de slag met het kruispunt N207/ N208. Doel is om het kruispunt veiliger te maken en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Deze belangrijke ‘entree van de bollenstreek’ wordt bovendien verfraaid vanaf de komgrens in Hillegom tot de rotonde Stationsweg in Lisse.

Betere doorstroming

De provincie verbetert de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid door verschillende aanpassingen op en rond het kruispunt van de N207 met de N208. Voorbeelden zijn het maken van een gecombineerde rechtdoor-rechtsafstrook vanuit de Hyacintenlaan en het verlengen van de linksafstrook vanaf Hillegom naar de A4. Verder wordt het fietspad om het benzinestation heen verlegd. Hierdoor kan de verkeerslichteninstallatie anders ingesteld worden, wat bijdraagt aan een betere doorstroming. Deze aanpassingen zijn een eerste stap. Verdere verbeteringen volgen in een later stadium.

Mooiere uitstraling

Naast verbeteringen voor het verkeer werken de betreffende gemeenten samen met de provincie en andere Duin- en Bollenstreek-gemeenten aan een mooiere uitstraling. De entree N207/ N208 is de toegang tot de bollenstreek voor veel inwoners en zo’n 1 miljoen bezoekers per jaar van de Keukenhof. Doel van het project is dat het groen rond de hoofdwegen netter is, beter op elkaar aansluit en er meer biodiversiteit is. Dit gebeurt door onder andere het aanplanten van nieuwe bomen en een grotere variatie aan planten en bloemen. Ook worden er kunstwerken geplaatst in het projectgebied. Deze acties sluiten aan op het gebiedsprogramma ‘B(l)oeiende Bollenstreek’ en het project ‘Zorgeloos Groen’ van gemeente Hillegom.

Planning

Zodra bekend is welke aannemer de verkeerskundige aanpassingen in opdracht van de provincie gaat uitvoeren en wat de planning is, maakt de provincie dit bekend. Dit is naar verwachting eind juni 2021. 

De planning voor de aanplant van groen en het plaatsen van kunstwerken:

•          Start werkzaamheden (in fases): 3e kwartaal 2021

•          Werkzaamheden bermen klaar: najaar 2021

•          Kunstwerken geplaatst: najaar 2022

Ondersteuning regio en lokale bedrijven

Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland geven subsidie ten behoeve van de verfraaiing van de entree. Het bedrijf AW Groep is uitvoerder van het project, maar gaat zich ook vestigen in het multifunctionele gebouw Watertoren Bollenstreek. AW Groep en de Watertoren sluiten aan op het project met de inrichting van hun eigen terrein. Verder heeft Keukenhof onder andere de rotondes in het projectgebied ingericht en draagt het hiermee bij aan de realisatie en uitvoering van het project.

Goede afstemming noodzakelijk

De gemeenten Hillegom, Lisse, de provincie en de verschillende aannemers willen de werkzaamheden onderling goed afstemmen, en zorgen voor duidelijke communicatie richting inwoners en ondernemers.