Wil jij je inzetten als Welzijnscoach?

1 min leestijd

WelzijnsKompas is op zoek naar vrijwilligers die zich gaan inzetten als welzijnscoach. Een welzijnscoach biedt, binnen het project Welzijn op Recept, inwoners van Hillegom en Lisse de mogelijkheid om hun leefwereld te verbreden en weer zin te krijgen in de dingen die ze graag doen.

Bij Welzijn op Recept krijgt een klant via de huisarts een welzijnsrecept. Een welzijnsrecept wordt gegeven als de klant bij de huisarts is geweest met vragen die niet direct medisch opgelost kunnen worden. Te denken valt aan: “ik voel mij zo alleen”, “ik heb geen energie om ergens naar toe te gaan” of “ik wil graag wat voor anderen betekenen, maar weet niet hoe ik dat moet aanpakken”. Een welzijnscoach gaat vervolgens samen met de klant op zoek naar passende activiteiten die aansluiten bij de interesses van de klant. Zoals bijvoorbeeld een leeskring, vrijwilligerswerk, gymnastiekles, bezoekvrijwilliger etc. Soms is een extra duwtje in de rug nodig en begeleidt de welzijnscoach de klant naar nieuwe activiteiten.

Positieve Gezondheid zijn de gesprekstool en gedachtengoed van waaruit een welzijnscoach werkt. Zelf de tijd kunnen indelen en begeleiding van welzijnsadviseurs zijn uiteraard mogelijk. In het najaar zal er een training zijn voor de nieuwe Welzijncoaches.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die:

  • affiniteit met de doelgroep hebben;
  • ervaring hebben(bij voorkeur) in sociaal werk en coachende gesprekken;
  • zelfstandig kunnen werken;
  • kunnen omgaan met de computer.
  • Bij belangstelling of vragen graag contact opnemen met Hilde Koudijs via h.koudijs@welzijnskompas.nl of 0252-757100, bereikbaarheid maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.