°C
donderdag 25 juli 2024

Gemeente Hillegom controleert bewoning in bedrijfspanden

Hillegom – Gemeente Hillegom heeft eind vorige week samen met politie, brandweer en Omgevingsdienst West-Holland een aantal panden gecontroleerd op bedrijventerrein Treslong. Dit soort controles zijn preventief. Dat betekent dat ze bedoeld zijn om tijdig eventuele misstanden te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. De organisaties hebben gekeken of er sprake is van bijvoorbeeld uitbuiting van werknemers, veiligheidsproblemen of gezondheidsrisico’s.

Uiteindelijk werd in drie panden bewoning aangetroffen. Hiervoor start de gemeente een onderzoek om te bepalen of hier sprake is van rechtmatige of onrechtmatige bewoning. Als er sprake is van onrechtmatige bewoning, dan start een handhavingstraject. Dit betekent dat de bewoning binnen afzienbare tijd beëindigd moet worden. Het wonen in bedrijfspanden is niet toegestaan, omdat dit veiligheids- en gezondheidsrisico’s mee kan brengen.

Voorkomen van ondermijning
De preventieve controles zijn bedoeld om ondermijning te voorkomen. Ondermijning betekent dat criminelen uit de onderwereld gebruik maken van diensten van onze samenleving (de bovenwereld). Daardoor raken deze twee werelden met elkaar verweven. Criminelen kunnen hiermee druk uitoefenen op de samenleving en misbruik maken van mensen of voorzieningen. Uiteraard wil de overheid dit zoveel mogelijk voorkomen. Drugscriminaliteit, uitbuiting van werknemers (arbeidsuitbuiting) en witwassen worden gezien als vormen van ondermijning, waar hard tegen opgetreden wordt.

Schouder aan schouder
De buurgemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen staan schouder aan schouder met de politie en het Openbaar Ministerie. Ook andere partners, zoals de Belastingdienst, zijn betrokken. We sluiten hiermee aan op de landelijke aanpak tegen ondermijning. Doel is een omgeving te creëren waarin (georganiseerde) criminaliteit geen kans heeft. Zo houden we onze gemeenten veilig.

Tekst: Gemeente Hillegom

Aankomende evenementen

Lees ook: