Gemeente gaat in gesprek over duurzame energie

2 min leestijd

Hillegom – De gemeente Hillegom gaat in april en mei verder in gesprek met inwoners over de energietransitie. De gemeente wil haar bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Dat betekent dat huizen en gebouwen in 2050 niet meer met aardgas verwarmd worden en dat al in 2030 een flink deel van de elektriciteit die Hillegom verbruikt, duurzaam opgewekt wordt. Ook gaat de gemeente voortvarend aan de slag met energiebesparing, zonnepanelen op daken en isolatie van huizen en gebouwen.

De afgelopen tijd is geanalyseerd wat er technisch, ruimtelijk en economisch mogelijk is. Maar ook is het belangrijk dat de maatschappelijke belangen en wensen meegenomen worden. De gemeente wil daarom een open en eerlijk gesprek voeren met haar inwoners.

In de gesprekken staat niet meer ter discussie óf de gemeente een bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen, maar wel hóe. Welke spelregels gelden, hoe kunnen inwoners ondersteund worden bij het duurzaam maken van hun huis, wat vinden zij belangrijk? Iedereen heeft een rol in deze energietransitie: bedrijven, organisaties, de rijksoverheid en ook de gemeente en haar inwoners. Samen moeten zij ervoor te zorgen dat de aarde ook voor de kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Wethouder Karin Hoekstra kijkt er ook pragmatisch naar: ‘Samen moeten we de oplossingen vinden die passen in ons dorp en die haalbaar zijn. Dat is een uitdaging, maar ik ben ervan overtuigd dat er mogelijkheden zijn!’

Online energiecollege en meedenksessies
Samen met de gemeente Teylingen en Lisse organiseert Hillegom een online energiecollege op 6 april om 20.00 uur. Inwoners worden bijgepraat door experts over de effecten van de energietransitie, over wat er kan en mag en welke technieken er op dit moment beschikbaar zijn. Zij geven antwoorden op vragen als: Hoeveel geluid komt er nu eigenlijk van een windmolen? Is een zonneweide nu wel nodig? Wanneer heb ik een warmtepomp nodig? Komt er een warmtenet in mijn wijk en wanneer? Wat kunnen we met waterstof? Hoe zit het met de kosten?

Daarnaast worden er twee online meedenksessies voor Hillegom georganiseerd. In kleine groepjes gaan inwoners de diepte in. Op 20 april 20.00 uur gaat het over de warmtetransitie: hoe verwarmen we onze huizen als aardgas straks niet meer beschikbaar is. Op 31 mei 20.00 uur gaan we in gesprek over energiebesparing en de opwek van duurzame energie (wind- en zonne-energie). Aanmelden kan via www.hillegom.nl/energietransitie.

Uitkomsten gesprekken
De gemeente verwerkt de uitkomsten van de gesprekken in

·       de Lokale Energiestrategie (LES): Hierin staat hoeveel duurzame elektriciteit de gemeente wil opwekken, hoe de gemeente dat voor elkaar wil krijgen en welk spelregels hierbij gelden.

·       de Transitievisie Warmte (TVW): Hierin wordt in kaart gebracht hoe huizen in Hillegom zonder aardgas verwarmd kunnen worden, wat de gemeente wil bereiken in 2030 en hoe.

De LES en TVW worden eind 2021 vastgesteld.

Meer informatie: www.hillegom.nl/energietransitie

Tekst: Gemeente Hillegom