Splitsing van woningen alleen mogelijk met vergunning

1 min leestijd

Hillegom – De gemeenteraad van Hillegom heeft op 15 oktober 2020 het bestemmingsplan ‘Wonen’ vastgesteld. Met dit bestemmingsplan ‘Wonen’ komt er één regeling en is splitsen van woningen niet meer mogelijk zonder een vergunning.

Bestaande bestemmingsplannen niet eenduidig
In bestaande bestemmingsplannen in Hillegom waren diverse regelingen voor de bestemming ‘Wonen.’ Er was geen eenduidige regeling. Hierdoor konden woningen gesplitst worden in verschillende eenheden, zonder dat de gemeente daar een ruimtelijke of stedenbouwkundige overweging bij kon maken. Ook kan opsplitsen leiden tot ongewenste vormen van kamerverhuur.

Vergunning nodig om woning te splitsen
Met het nieuwe overkoepelende bestemmingsplan Wonen komt er één regeling en kunnen woningen niet meer gesplitst worden zonder vergunning. Hiervoor zijn de begrippen ’wonen’, ’woning’, ’huishouden’ en ’(bedrijfsmatige) kamerverhuur’ opgenomen in dit bestemmingsplan. Deze begrippen zijn toegevoegd of vervangen het begrip in de bestaande bestemmingsplannen. Ook wordt er een gebruiksregel toegevoegd: in een (bedrijfs)woning en/of wooneenheid is maximaal één huishouden toegestaan.

Bestemmingsplan geldt voor groot deel van Hillegom
Het bestemmingsplan ‘Wonen’ gaat gelden voor heel Hillegom met uitzondering van het gebied waarvoor het omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij in voorbereiding is. Voor die gebieden wordt de regeling meegenomen in het omgevingsplan.

Plan ter inzage
Het vastgestelde bestemmingplan ligt ter inzage van 21 oktober t/m 2 december 2020 via www.ruimtelijkeplannen.nl en op afspraak bij de gemeentebalie van de gemeente Hillegom.

Tekst: HLT samen