Holland Rijnland presenteert Kaart voor wind- en zonne-energie

2 min leestijd

Streek – Als regio wil Holland Rijnland in 2050 energieneutraal zijn. Dan wordt er geen gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen zoals olie of aardgas. In plaats daarvan wekken we alle energie die we nodig hebben duurzaam op, bijvoorbeeld via wind of zon.

Op deze manier dragen we als regio ons steentje bij aan nationale en internationale klimaatdoelstellingen. In 2015 tekende Nederland het Klimaatverdrag van Parijs. Deelnemende landen ondernemen actie om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius, en liever nog tot 1,5 graad.

De Regionale Energie Strategie in Holland Rijnland
Met 13 gemeenten, waterschappen, de provincie, de netbeheerder en andere partijen geeft de regio Holland Rijnland vorm aan de Regionale Energie Strategie (RES). Samen worden er plannen gemaakt die bijdragen aan de nationale doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Zo wordt er gezocht naar alternatieven voor aardgas en wordt er gekeken hoe elektriciteit duurzaam opgewekt kan worden.

In de RES worden doelen gesteld voor 2030. We bepalen hoe en waar we met windturbines en zonnepanelen elektriciteit kunnen opwekken.

Het doel van Holland Rijnland is om in 2030 1 Terawattuur aan elektriciteit duurzaam op te wekken. Dit komt overeen met het elektriciteitsgebruik van 54.000 huishoudens. Daarvoor zijn 45 tot 70 grote of 70 tot 100 kleinere windmolens nodig. Het kan ook met ongeveer 1400 à 1500 hectare aan zonneparken. Dat komt neer op zo’n 3000 voetbalvelden. Wij zetten in op een combinatie van wind en zon. Als beide evenveel opwekken, is dat het meest efficiënt en zijn de verwachte kosten het
laagst.

Kansenkaart met zoekgebieden voor wind- en zonne-energie
De afgelopen maanden onderzochten wij waar ruimte is voor het opwekken van duurzame energie, wat er technisch mogelijk is en hoe het voor iedereen betaalbaar blijft. Dit is weergegeven in een kansenkaart met mogelijke gebieden voor wind- en zonne-energie in de regio Holland Rijnland. Met de nadruk op mogelijke, want er worden nu nog geen keuzes gemaakt voor locaties.

Mogelijkheden in beeld, nog geen keuzes
Met deze kaart kiezen we nog niet voor locaties van zonneparken of windmolens. De kaart laat zien waar in de regio de mogelijkheid bestaat om wind- of zonne-energie een plaats te geven. Het is het vertrekpunt om met inwoners en betrokkenen in gesprek te gaan.

In gesprek met inwoners en bedrijven
De komende maanden organiseren de gemeenten van Holland Rijnland (online) gesprekken en activiteiten voor inwoners en bedrijven. Vanuit de RES Holland Rijnland vragen we inwoners naar hun mening en ideeën via een online enquête en organiseren we drie online bijeenkomsten. Zo kan iedereen meepraten over de gebieden op de kaart en onder welke randvoorwaarden de gebieden geschikt zijn voor de opwek van duurzame elektriciteit.

Wie meer wil weten over de RES kan terecht op www.wijzijnon.nl. U kunt u zich hier aanmelden voor de regionale bijeenkomsten en om in de toekomst informatie van ons te ontvangen.

Tekst: Op naar Neutraal, Regionale Energiestrategie Holland Rijnland