Het beste idee van Hillegom

1 min leestijd

Hillegom – Gemeente Hillegom, Kwadraad en WelzijnsKompas bieden inwoners van Hillegom de kans om Hillegom (nog) socialer en leuker te maken. Alle ideeën die een straat of buurt mooier of gezelliger maken komen in aanmerking voor het Beste Idee van Hillegom. Een jury kiest, uit alle inzendingen, de 3 beste ideeën. De jury bestaat uit een medewerker van de gemeente, Kwadraad en WelzijnsKompas.

Indienen plan en begroting tot 26 oktober

Inwoners kunnen een plan met begroting indienen en kans maken om dit idee, gezamenlijk, te realiseren. Het plan en de begroting kunnen tot uiterlijk 26 oktober 2020 ingediend worden. Voor het beste idee wordt maximaal een bedrag van € 1.000,- beschikbaar gesteld. De initiatiefnemers van de drie beste ideeën worden uitgenodigd om hun idee te presenteren. De locatie en datum van de presentatie worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Voorbeelden van ideeën

Heel de buurt bakt, een straat bingo, een kunst-wandel-route, een boodschappenservice voor inwoners die wegens omstandigheden geen boodschappen kunnen doen, een sportevenement……. Iedereen kan meedenken over behouden en versterken van contact met elkaar in deze 1,5 meter maatschappij. Voor advies kunnen mensen contact opnemen met wijkregisseur Monique van der Weijden: m.vanderweijden@hltsamen.nl of telefonisch via 14 0252.

Voorwaarden en inschrijven

De voorwaarden en het inschrijfformulier zijn te vinden op www.hillegom.nl/Hetbesteidee. Ook zijn de voorwaarden en het inschrijfformulier op te halen bij het gemeentehuis Hillegom, Hoofdstraat 115 of bij WelzijnsKompas, Abellalaan 1 – 1ste verdieping Dienstencentrum Elsbroek.