Overeenkomst woningbouwontwikkeling voormalig SIZO terrein

2 min leestijd

Hillegom – Projectontwikkelaars Timpaan en UBA en de Gemeente Hillegom tekenen overeenkomst voor ontwikkeling van circa 282 woningen in Hillegom-Noord.

De gemeente Hillegom heeft vandaag met de projectontwikkelaars Timpaan uit Hoofddorp en UBA Projectontwikkeling uit Uithoorn, samenwerkend onder de naam VOF Sizo, de koop- en realisatieovereenkomst getekend voor het nieuwbouwplan SIZO. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de voormalige sportvelden.Wethouder Karin Hoekstra: ‘Ik ben heel blij met dit plan. Het is echt een totaalplan Het sluit mooi aan op het huidige Patrimonium. De woningen zijn duurzaam en betaalbaar. En er is voldoende aandacht voor groen, ontmoeten in de openbare ruimte. Een heel mooie aanvulling voor Hillegom!’

Naast het tekenen van de overeenkomst heeft Sizo ook de gelegenheid aangegrepen om een bijdrage te doen voor het opknappen van de nabijgelegen speeltuin. Hierover gaan de partijen in gesprek met de speeltuinvereniging De Kapertjes. Onder het motto Samen Spelen willen de partijen het speelterrein opknappen en een plek creëren waar de kinderen van de bestaande wijk en de nieuwe wijk elkaar gaan ontmoeten. Het openbare gebied krijgt daarmee een eerste impuls. Daarnaast stelt SIZO een bijdrage beschikbaar voor een kunstwerk in de openbare ruimte in het nieuwbouwplan.

Meedenken
Na de zomer worden omwonenden en belanghebbenden betrokken bij de stedenbouwkundige uitwerking van het plan. Vervolgens zal worden gestart met een bestemmingsplanprocedure. De start van de verkoop staat gepland voor het najaar van 2021. In het najaar van 2022 zal worden gestart met de bouw.

Tuindorp Weerestein
Het plan bestaat uit circa 282 woningen met een Tuindorps karakter, dat qua uitstraling goed past bij de bestaande en naastgelegen wijk Patrimonium. Op de locatie komen 136 sociale koopwoningen (van 40 m2 t/m 100 m2 gebruiksoppervlak met v.o.n.-prijzen tussen de circa € 100.000,- en € 225.000,-, prijspeil 2019) en circa 146 eengezinskoopwoningen in de vrije sector. Daarnaast zijn de gemeente en SIZO in gesprek met wooncorporatie Stek voor de realisatie van 26 appartementen in de sociale huursector. Zowel de verkoop als de bouw wordt in meerdere fasen uitgevoerd.

Herontwikkeling
De ontwikkelaars wonnen vorig jaar juni de openbare aanbesteding die de gemeente had uitgeschreven voor de herontwikkeling van circa 5,8 hectare grond op de voormalige sportvelden in Hillegom-Noord. De gemeente Hillegom heeft zich met de uitvraag gericht op betaalbare en duurzame woningen, die aantrekkelijk zijn voor de inwoners van Hillegom.

Meer informatie
De komende tijd worden de belanghebbenden verder geïnformeerd over de plannen. Via de website www.tuindorp-weerestein.nl kunnen geïnteresseerden en omwonenden zich aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen rondom het plan.