Woonafspraken voor Hillegom, Lisse en Teylingen

2 min leestijd

Hillegom – Op 12 december ondertekenden de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen, Fusiecorporatie Stek/Vooruitgang, de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en Huurdersbelang Teylingen de prestatieafspraken voor 2020. De partijen sloten zowel afspraken voor de drie gemeenten gezamenlijk als lokale afspraken per gemeente. Speerpunten zijn de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale woningen 

Goedkope, betaalbare huurwoningen

Er is behoefte aan goedkope en betaalbare huurwoningen. De economische crisis en later de hoge bouwkosten hebben ervoor gezorgd dat er de afgelopen jaren minder woningen zijn gebouwd.

Dit heeft ook invloed gehad op de doorstroming en zo zijn er de afgelopen jaren minder woningen beschikbaar gekomen. De gemeenten, corporatie en de huurdersbelangenvereniging willen een veilige woonomgeving en behoud van het unieke karakter van de kernen door onder meer een evenwichtige bevolkingsopbouw. Daarbij staat duurzaam wonen hoog in het vaandel: goed voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee.

Afspraken

Een belangrijk thema in de afspraken is de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Zo zijn er onder andere afspraken gemaakt over sloop en herbouw, renovatie en nieuwbouw, het bevorderen van doorstroming en woningen voor verschillende doel- en inkomensgroepen.

De afspraken gaan niet alleen over de beschikbaarheid van woningen, maar ook over belangrijke onderwerpen als duurzaamheid van de woningvoorraad, betaalbaarheid en leefbaarheid.

Zo zijn er afspraken gemaakt over het ophalen van grofvuil en wordt er samengewerkt op het gebied van woonoverlast. Daarnaast werken gemeente en woningcorporatie nauw samen in het huisvesten van kwetsbare doelgroepen.

Nieuwbouw

In 2020/2021 levert Stek verschillende woningbouwprojecten op. In de gemeente Teylingen bijvoorbeeld in Warmond seniorenwoningen op verschillende locaties en eengezinswoningen aan de Jan Steenlaan, appartementen in de projecten Bloementuin en Vredesteyn in Sassenheim en in Voorhout over woningen in het project Hooghkamer.

In Hillegom wordt gewerkt aan appartementen aan het Karel Doormanplein en aan het project Goed Wonen Fase II. De oplevering van deze projecten wordt in 2021 verwacht. In Lisse gaat het om eengezinswoningen en start Stek met de start van de bouw van appartementen in het project de Waterkanten.

Lees ook: Hillegom kiest voor zo min mogelijk restafval

Doorstroming

Om de doorstroming van sociale huurwoningen te bevorderen wijst Stek haar vrijesectorwoningen met voorrang toe aan zittende huurders met een midden- of hoog inkomen. Wanneer er geen geïnteresseerden vanuit Stek zijn, hebben kandidaten met een middeninkomen tot € 47.069,- (prijspeil 2019) voorrang op kandidaten met een hoog inkomen. Daarbij geeft Stek ouderen die een eengezinswoning van Stek achterlaten voorrang op woningen die gelabeld zijn voor senioren.

Jongeren kunnen met voorrang inschrijven op speciaal voor jongeren gelabelde woningen van Stek. Hierbij krijgen jongeren een tijdelijk huurcontract van vijf jaar en behoud van inschrijfduur.