Het eerste begin van Julianapark Hillegom

2 min leestijd

Hillegom – Stichting Julianapark, voortgekomen uit bewoners rondom het toekomstige Julianapark, heeft als doel de realisatie van het Julianapark. Een park voor jong en oud, een buurt ontmoetingsplaats waar de cohesie van de buurt wordt vergroot.

Zaterdagmorgen 16 juni was het dan zover. Een aantal omwonenden van het Julianapark hebben de eerste stap gezet. De focus lag in het opknappen van de kasteelruïne en het onkruid eromheen weghalen. Eerder had het Keurmerkinstituut het speeltoestel geïnspecteerd en was verbaasd over de kwaliteit van de ruïne. Er dienden een aantal aanpassingen aan de ruïne gedaan te worden om het te kunnen behouden. In overleg met de gemeente Hillegom is afgesproken dat de omwonenden dit zelf aan zouden pakken. Zo moest de grond rondom het kasteel afgegraven worden en vervangen worden door valzand. Dat was een flinke klus die met veel plezier uitgevoerd werd.

Daarnaast moesten er ook een aantal aanpassingen aan de ruïne zelf gedaan worden. Met het rapport van het Keurmerkinstituut in de hand stonden de metselaars de aanpassingen met elkaar te bespreken om direct daarna dat ook uit te gaan voeren.Het is de eerste aanzet om het aanzien van het park te verbeteren en er is al veel onkruid weggehaald rond het speelkasteel.

Meerlanden heeft een bakfiets met tuingereedschap beschikbaar gesteld, die kan worden opgehaald als er weer onderhoud door de buurt gepleegd gaat worden. Het was inspannend werk maar met elkaar een goede klus om mee te starten. Diverse voorbijgangers waren belangstellend en gaven aan in de toekomst wel mee te willen helpen met onderhoud van het park.

Heel spontaan werd er koffie met gebak voor de harde werkers gebracht. Het bestuur van de nieuw opgerichte Stichting Julianapark wil iedereen bedanken voor de enorme inzet. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren maar dat hopen we in de komende periode ook te bereiken.

Als nader onderzoek, naar de hemelwateropvang, door de gemeente is afgerond zullen deze gegevens gebruikt worden voor het definitief maken van het ontwerp van het Julianapark.

Inzet
1. De zojuist Stichting Julianapark Hillegom draagt zorg voor de afspraken met de gemeente en de diverse sponsoren van het park. Naast het inrichten van het park wil de Stichting ook ruimte te bieden aan diverse initiatieven voor activiteiten in het park. Om de Stichting mogelijk te maken heeft het Fonds 1818 financiële middelen beschikbaar gesteld.

2. De Stichting Julianapark Hillegom wil graag alle buurtbewoners informeren over de voortgang van het project Julianapark. Geef s.v.p. uw naam, adres en e-mailadres door dan kunnen we u op de hoogte houden. Stuur het aan: julianaparkhillegom@gmail.com