Kandidatenlijst GroenLinks

2 min leestijd

Hillegom – GroenLinks heeft de kandidatenlijst en het programma voor de Hillegomse raadsverkiezingen vastgesteld. Lijsttrekker is huidig raadslid en fractievoorzitter Dick van Egmond. De plaatsen 2, 3 en 4 worden achtereenvolgens ingenomen door de huidige burgerleden Boelo Meijer, Maria Huibers en Lex Bekooij. Naast Dick zijn Maria en Lex vertrouwde gezichten in de GroenLinks fractie. Boelo is begin 2017 bij de fractie gekomen en is sinds september jl. een enthousiast burgerlid. Verder vinden we op de lijst Janna Chün-Selie, Willy van der Veldt, Anita van Vliet en Henk Nak.
Met deze kandidaten wil GroenLinks het vertrouwen winnen van de kiezers om het verkiezingsprogramma “Duurzaam op weg” uit te voeren. Hiermee wordt benadrukt dat het voor GroenLinks in de komende jaren vooral gaat om duurzaamheid. Dit laatste woord horen we vaak en lijkt misschien achterhaald, maar het duurzaam maken van de samenleving is nog steeds een grote opgave voor de komende jaren. GroenLinks wil volop inzetten op energiebesparing (bijvoorbeeld door woningisolatie) en hernieuwbare energie (we kunnen nog veel meer zonnepanelen op onze daken leggen). Dit is nodig om Hillegom uiterlijk in 2030 energieneutraal te maken, zoals we hebben afgesproken. Daarnaast zal GroenLinks veel nadruk leggen op duurzame vormen van vervoer: niet meer asfalt maar meer ruimte voor de fiets en beter openbaar vervoer.

In het sociale beleid is de menselijke waardigheid een belangrijk uitgangspunt voor GroenLinks. Dat betekent o.a. een jeugdbeleid waarin het voorkomen van problemen voorop staat. Waar nodig moet passende jeugdhulp gemakkelijk te vinden zijn en wachttijden mogen niet te lang zijn. Daarnaast zien wij dat er meer behoefte is aan maatwerk, of het nu gaat om maatschappelijke ondersteuning of schulddienstverlening.
Vanzelfsprekend hecht GroenLinks veel belang aan het behoud en herstel van natuur en groen. Niet alleen omdat het mooi is, maar vooral omdat het nodig is voor een gezonde leefomgeving.
Tenslotte willen we dat de gemeente steeds meer de samenwerking zoekt met zijn inwoners. Niet alleen door hen eerder en beter te betrekken bij voorstellen vanuit de gemeente, maar ook door inwoners meer ruimte te geven om zelf plannen voor de leefomgeving te maken en uit te voeren.
GroenLinks gaat in Hillegom duurzaam op weg !

Voor meer informatie: bollenstreek.groenlinks.nl/