Raadsvergadering over Dancemasters Welkom

2 min leestijd

Lisse/Streek – Donderdagavond 21 april was er een overweldigende opkomst bij de raadsvergadering van de gemeente Lisse. Veel dansers, sporters, oud-dansers en dansschoolliefhebbers waren gekomen om hun steun te betuigen aan danscentrum Welkom, dat dreigt te moeten sluiten door niet vorderende onderhandelingen over het huurcontract. De gemeente is eigenaar van het pand aan de Bondstraat en wil een huurcontractverlenging voor vijf jaar. Voorheen was dit drie jaar, maar door terugloop van het leerlingenaantal wilden Peter en Rachell van der Veek, eigenaar van de dansschool, een contract voor een jaar. De gemeente wilde hier niet aan meewerken.

Het leerlingenaantal is teruggelopen doordat vorig jaar een concurrerende dansschool van start ging in de nieuwe gemeentelijke accommodatie Floralis. De gemeente Lisse verhuurt aan deze dansschool met toepassing van een zogenaamd maatschappelijk tarief. Daardoor betaalt men 85% minder huur.

Overhandigen van de petitie aan burgemeester mevr. Spruit (door Tim Beelen)
Overhandigen van de petitie aan burgemeester mevr. Spruit (door Tim Beelen)

Een oproep voor de massale komst naar het raadhuis was gedaan door de groep ‘Behoud Dancemasters Welkom’. Deze groep, bestaande uit dansleerlingen van Welkom, is vorige week een actie gestart om sluiting te voorkomen en hiervoor aandacht te vragen bij de gemeente. Hoewel inspraak in de raadsvergadering in eerste instantie niet mogelijk was, kregen zij later door de vele vragen en aandacht, tóch inspreektijd toegekend. Voorafgaand aan de raadsvergadering overhandigde de groep de petitie met meer dan 1700 handtekeningen aan de burgemeester.

Tim Suttorp sprak namens ‘Behoud Dancemasters Welkom’ en noemde in zijn toespraak dat de massaal ondertekende petitie “laat zien dat veel mensen zich een gemeente zonder Welkom niet kunnen voorstellen. Lisse heeft met Peter en Rachell -en de dansschool zelf- een kwaliteit in huis die in de wijde omtrek niet geëvenaard wordt”.

Na de inspraak werden rake vragen gesteld aan wethouder Cees Ruigrok. Raadsleden uitten hun ongenoegen over de gang van zaken. Hoewel ‘Behoud Dancemasters Welkom’ erg blij is met de nieuwe aandacht bij de gemeente voor dit onderwerp, is het uiteindelijke doel -het voortbestaan van de dansschool tegen betere huurvoorwaarden- nog niet bereikt. Het lijkt er wel op dat ze  een stapje dichterbij zijn gekomen. Tot dit doel bereikt is zullen zij de vinger aan de pols houden en zo nodig van zich laten horen. Op dit moment ligt de bal bij de gemeente, die momenteel opnieuw in gesprek is met de dansschoolhouders Peter en Rachell van der Veek.